About

Shot on RED GEMINI, RED KOMODO, GOPRO, INSTA GO 2.
Drone Pilot Ilya Akhmerov
Edited by Afrim Zenuni